Piepūšamo atrakciju sertifikācija

Description

Piepūšamo atrakciju sertifikācija

Veicam piepūšamo bērnu atrakciju pārbaudi atbilstībai Eiropas standartā noteiktajām drošības prasībām. Izstrādājam atrakciju lietošanas instrukciju un noteikumus atbilstoši Latvijā pieņemtajām Eiropas standarta (EN 14960) prasībām.

Spēles ir veids, kādā bērni atklāj un saprot pasauli, kurā viņi dzīvo, un tās ir būtisks bērna fiziskās un garīgās attīstības elements.

Bērna vispārējai attīstībai ir svarīgi, izmantojot spēles, lai iemācītos uztvert un saprast bailes, kas savukārt māca dažādās situācijās novērtēt drošību. Izaicinājuma un drošības līdzsvars ir būtisks apsvērums.

Eiropas standartā izklāstītais spēļu ekipējums var nodrošināt dažādus izaicinājuma un uztraukuma līmeņus. Standarta mērķis ir samazināt riska līmeni un nopietnu ievainojumu iespēju, bērniem spēlējoties ar piepūšamajām rotaļlietām vai tajās.

Standarts apliecina drošības jautājumu izskatīšanas sarežģītību, izmantojot tikai vecuma kritēriju, jo riska vadības spēja pamatojas uz lietotāja prasmju līmeni, nevis vecumu. Šie standarti tiek piemēroti arī gadījumos, kad piepūšamo spēļu aprīkojumu izmanto citas vecuma grupas pārstāvji.

Veicam piepūšamo bērnu atrakciju uzlabošanu atbilstoši Eiropas standarta drošības noteikumiem.

Atrakciju pakalpojumu sniedzēju ievērībai –
“Saskaņā ar normatīvo regulējumu pakalpojumu sniedzējam ir jāpārliecinās, ka piepūšamās iekārtas atbilst drošuma prasībām, tās tiek uzstādītas un lietotas saskaņā ar ražotāja sniegtajām norādēm un patērētāji tiek informēti par iekārtu pareizu lietošanu un brīdināti par riskiem.
Savukārt pakalpojuma sniedzējam ir jāuzrauga piepūšamo iekārtu lietošana un jāseko, lai tās tiktu izmantotas atbilstoši.”

www.diena.lv – PTAC atklāj drošības nepilnības piepūšamajās atrakcijās
PTAC aicina pievērst nopietnu uzmanību piepūšamo atrakciju pakalpojumu drošībai